Bliv medlem af Solrød Senior Klub

Kontingent

Vi har pt. over 350 medlemmer 

Det årlige kontingent er for 2024 kr. 200 pr. person

Kontingent skal være indbetalt inden generalforsamlingen.

Ved indmeldelse efter 1. august
betales kr. 25 for de måneder der er tilbage af året.

Der udsendes IKKE kontingentopkrævning.
Kontingent på 200,- pr. person indbetales i
Nordea på reg. nr. 2344 konto 6875 966 519

- inden 1. december


Vil du meldes ind, sender du en mail til info@solsenklub.dk med :

Navn

Tlf. nr.

Adresse

emailadresse

Fødselsdato

- og indbetaler samtidig kontingent til vores Nordea-konto.

Så vil vi oprette dig i DanskeSeniorer, som medlem af foreningen

- og du kan komme i vores kontortid
den første torsdag i mdr. i lige uger og hente dit medlemskort.

Gæster er velkommen til vore arrangementer.
Se billet/deltagerpris under arrangementet i SSK.nemtilmeld.dk

Alle er velkommen

Kasseren arbejder

Solrød Senior Klub er en forening
under Danske Seniorer.

Foreningen er upartisk i religiøse og politiske spørgsmål.
Som aktive medlemmer kan optages enhver, der støtter vores formål.

Foreningens arbejde og formål som er:

  • at samle seniorer og efterlønsmodtagere om aktiviteter af oplysende, kulturel og social art.
  • Foreningsarbejdet skal skabe en indholdsrig og meningsfuld tilværelse for medlemmerne, samt fremme samarbejdet og sammenhold med alsidige aktiviteter for disse.
  • Medlemmer uden for Solrød kommune er velkomne

Vores logo

Katrine Lester Direktør for DS

Vi er en del af Danske Seniorer, der en landsdækkende interesseorganisation med både organisationsmedlemmer og medlemsforeninger, -klubber og -institutioner.

Danske Seniorer er opdelt i 18 kredse, hvor vi er med i kreds 14 Østsjælland

Hovedkontor i Griffenfeldsgade 58, 2200 København N.