Hyggeeftermiddag med sang og musik

Hyggeeftermiddag med sang og musik.

  • Torsdag 15. juni kl. 14 i AFC salen

Vi benytter dagen til at ønske hinanden
god sommer og får besøg af Henrik Lundby,
som kommer og underholder os med festlige
"syng med på årstidens sange"
- krydret med et par små konkurrancer,
hvor vi kan vinde præmier.

Vi nyder eftermiddagskaffen i EGEN kop og der er kage til.
- Så husk at medbringe KOP !
PRIS for at låne en kop : 5,- kr.

GRATIS for medlemmer, - Gæstebillet kr. 25,-
HUSK tilmelding på ssk.nemtilmeld.dk - også medlemmer skal tilmelde sig.