Generalforsamling

Torsdag 25. januar 2024 kl. 14

Generalforsamling i AFC

Dagsorden ifølge vedtægterne.


  På valg i 2024 er :

        Formanden vælges for 1 år  

               Marianne Larsson

        Kassereren vælges for 2 år.

                   Anna Pedersen

        2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.

                   Rita Lützhøft

                   Sonja Rasmussen

        Suppleanter vælges hvert år.

                   Søs Thuesen
                   Solveig Højdevang
                   Lis Kimman


Til generalforsamlingen i januar 2024 lægger bestyrelsen op til vedtægtsændringer.

Vi vil gerne give flere mulighed for at blive medlem i foreningen, derfor foreslås ændringer til  §2 og §3.

 

  • §2 vedrører foreningens Formål og foreslåes ændret fra

Foreningens formål er at samle pensionister og efterlønsmodtager om aktiviteter af oplysende , kulturel og social art.

til

Foreningens formål er at samle pensionister, efterlønsmodtagere og alle der vil arbejde for det gode seniorliv til aktiviteter af oplysende, kulturel og social art.

 

  • §3 vedrører Medlemskreds og forslås ændret fra

Som aktive medlemmer kan optages enhver, der modtager social pension samt enhver der er fyldt 55 år.

til

Som medlemmer kan optages enhver, der støtter foreningens formål.

___________________________________________________________

 

 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og foreningens vedtægter står blandt andet:

§ 4. Generalforsamlingen

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i slutningen af januar eller begyndelsen af februar og bekendtgøres med udsendelse af program. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Det er vigtigt, at vi overholder alle regler for at kunne afholde en lovlig generalforsamling med gyldige beslutninger.

Vi glæder vi os til at se dig/jer.

Vil du vide mere om bestyrelsesarbejdet kontakt Formanden