Bestyrelsen 2023

Solrød Senior Klub

Foreningen for Solrøds Seniorer og Efterlønnere

  Bestyrelsen valgt på generalforsamlingen den 26. januar 2023
  Bestyrelsen konstitueret på bestyrelsesmøde 8. maj 2023 


  Formand Marianne Larsson
  (uddelegator & blæksprutte & Banko)

  Tlf. 4089 2609 * famse2680@gmail.com


  Næstformand Paule Riviere
  (WEB & hjemmeside & FaceBook  & SSK-blad & nemtilmeld)

  Tlf. 2294 5985 * paule@pausoft.dk


  Kasserer Anna Pedersen
  (regnskab & økonomi & nemtilmeld & FaceBook)

  Tlf. 2380 0477 * annawin@yahoo.dk


  Sekretær Asta Weber 
  (Referant /
  Banko/pladesalg/smørrebrød & drikke-salg / indkøb & arrangementer på AFC)

  Tlf. 2578 4824 * astaweber@gmail.com


  Medlem Rita Lützhøft
  (Banko/pladesalg/smørrebrød & drikke-salg / indkøb & arrangementer på AFC)

  Tlf. 4051 0057 * chrita@post11.tele.dk


  Medlem Sonja Rasmussen
  (Banko & hjælpe til ved arrangementer på AFC)


  Medlem Inga Olsson
  (Kaffe & hjælpe til ved arrangementer på AFC)


  Suppleant Søs Thuesen (Banko/opråb/indkøb & hjælp arrangementer på AFC)
  Suppleant Solveig Højdevang (hjælpe til ved arrangementer på AFC)
  Suppleant Lis Kimman (hjælpe til ved arrangementer på AFC)  Revisor                  Kirsten Sørensen Tlf. 2347 3745

  Revisorsuppleant Solveig Christensen Tlf. 2023 5636