Bestyrelsen og kontortider

Solrød Senior Klub

Foreningen for Solrøds Seniorer og Efterlønnere

Kontortid i Solrød Aktivitets-og frivilligcentret på første sal på kontoret

Bestyrelsen valgt på generalforsamlingen den 25. januar 2024
Bestyrelsen konstitueret på bestyrelsesmøde 25. januar 2024

Generalforsamling 23/1-2025


Formand Marianne Larsson
(uddelegator & blæksprutte & Banko)

Tlf. 4089 2609 * famse2680@gmail.com


Næstformand Paule Riviere
(WEB & hjemmeside & FaceBook  & SSK-blad & nemtilmeld)

Tlf. 2294 5985 * paule@pausoft.dk


Kasserer Anna Pedersen
(regnskab & økonomi & nemtilmeld & FaceBook)

Tlf. 2380 0477 * annawin@yahoo.dk


Sekretær Asta Weber 
(Referant /
Banko/pladesalg/smørrebrød & drikke-salg / indkøb & arrangementer på AFC)

Tlf. 2578 4824 * astaweber@gmail.com


Medlem Rita Lützhøft
(Banko/pladesalg/smørrebrød & drikke-salg & hyggebager
   / indkøb & arrangementer på AFC)

Tlf. 4051 0057 * chrita@post11.tele.dk


Medlem Inga Olsson
(Kaffe & hjælpe til ved arrangementer på AFC)

Tlf. 2245 7937 * imolsson@msn.com


Medlem Sonja Rasmussen
(Banko & hjælpe til ved arrangementer på AFC)


Suppleant Søs Thuesen (Banko/opråb/indkøb & hjælp arrangementer på AFC)
Suppleant Solveig Højdevang (hjælpe til ved arrangementer på AFC)
Suppleant Lis Kimman (hjælpe til ved arrangementer på AFC)

Suppleant Ayo Karlsson (hjælpe til ved arrangementer på AFC)


Revisor                  Kirsten Sørensen Tlf. 2347 3745

Revisorsuppleant Solveig Christensen Tlf. 2023 5636


Arbejdsfordeling