Turen går til Ledreborg Slot

Torsdag den 24. maj 2018

Løvspringsturen går til Ledreborg Slot og park

Ledreborg Slot blev bygget i 1740-45 af lensgreve Johan Ludvig Holstein-Ledreborg, den daværende leder af Det Danske Kancelli under Christian VI. Det har nu været Holstein-Ledreborg familiens domicil i over 250 år.

Hovedbygningen indeholder en hel enestående samling af de oprindelige møbler og malerier, og Ledreborg Slot er således i dag et af Danmarks fineste eksempler på det 18. århundredes bygningsog landskabsarkitektur.

Den nuværende ejer, Silvia Munro, er den fjerde af lensgreve Knud Holstein-Ledreborgs syv døtre og dermed ottende generation på Ledreborg. Familien har valgt at bo i stueetagen på selve slottet. Efter ankomst til slottet tager vi på en rundvisning, som varer ca. 1 time. Guiden fortælle levende om Ledreborgs historie, udvikling og nuværende situation. Vi skal se kirken, de smukke sale samt det gamle køkken og fangehullet.

 Vi spiser en let frokost på Restaurant Fasaneriet.

 Om eftermiddagen nyder vi den flotte park og ser Barokhaven sammen med en guide.

 Køb din billet på ssk.nemtilmeld.dk

 Afgang Havdrup Kl. 9.30 -

  • Villabyerne ved Parkvej (postkassen) Kl. 9.45
  • Solrød St. kl. 10.00

Medlemmer Pris kr. 300  Gæster kr. 350

  Hjemkomst ca. kl. 17 

Turen foregår i Solrød Turistfarts dejlige bus