Turen går til Jægerspris Slot

Torsdag den 4. maj 2017

Løvspringsturen går til Jægerspris Slot og Park

  • Afgang Havdrup Kl. 9.30 -
  • Villabyerne ved Parkvej (postkassen) Kl. 9.45
  • Solrød St. kl. 10.00

Medlemmer Pris kr. 300

Gæster kr. 350

Køb din billet på ssk.nemtilmeld.dk

eller på kontorer på 1. sal fra 6. aptil kl. 12.30--13.30

Sidste frist 27. april 

 Vi besøger museet på Jægerspris Slot og får en guidet rundvisning. Frokosten spiser vi på Cafe Danner.

 Jægerspris Slot danner rammen om en række kulturelle aktiviteter og er også ramme for et børnehjem og en skole.

 I slotsmuseet kan man se mindestuerne med bl.a. audienssalens silketapeter og smukke stukloft.

 Man kan se det store oliemaleri af Grevinde Danner samt bevæge sig rundt i de bevarede rum fra Grevinde Danner og Kong Frederik d. 7´s tid.

 Indenfor de seneste år er der indrettet permanente udstillinger om børnehjemmets historie og Frederik d. VII's arkæologiske fund.

 Vi skal også kigge på  Mindelunden i parken og skoven, Slotshegnet, der udgør et nationalt kulturhistorisk monument. Anlægget omfatter jættestuen, "Julianehøj", og 54 mindestøtter.

 Grevinde Danner bestemte i sit testamente, at hendes kabinet skulle stå urørt efter hendes død. Stuen med de smukke gule silkebetrukne møbler med grevindens monogram åbnedes for publikum i 1874.

  Børnehjemmets historie fortæller om Grevinde Danners ønske om, at Jægerspris Slot og gods efter hendes død skulle være en stiftelse til "gavn for fattige og efterladte Piger".

  Hjemkomst ca. kl. 17 

Grevinde Danner
Kongens arbejdsværelse
Turen foregår i Solrød Turistfarts dejlige bus