Generalforsamling

Torsdag 28. januar 2020 kl. 14

Aflyst/udsat på grund af corona

Generalforsamling i AFC

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Gratis kaffe og kringle.

Efter generalforsamlingen er der 6 spil banko og kvikbanko.

 

 

Coronaen har spændt ben 

for at vi kunne afholde 

generalforsamling i januar

 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og foreningens vedtægter beskriver at vi ifølge

§ 4. Generalforsamlingen

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i slutningen af januar eller begyndelsen af februar og bekendtgøres med udsendelse af program. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Det er vigtigt, at vi overholder alle regler for at kunne afholde en lovlig generalforsamling med gyldige beslutninger.

Men vedtægterne står ikke over dansk lovgivning og dermed heller ikke de restriktioner, der aktuelt er meldt ud af regeringen.

For foreningerne er det, det særligt forsamlingsloftet, der spænder ben for at afholde generalforsamlingen, som vi plejer.

Genåbningsplanen, lægger op til, at forsamlingsloftet løbende hæves. Derfor har vi valgt at udskyde indtil det igen er muligt at samles. Den siddende bestyrelse sikre foreningens drift og træffe andre nødvendige beslutninger og vil indkalde, når det kan lade sig gøre, alternativ så ser vi frem til januar 2022 .

 

Når vi igen kan ses, har vi brug for hjælp til praktiske ting, pt. er der 2 bestyrelsesmedlemmer, hvis helbred er så dårligt at de ikke kan deltage.

Har du tid og lyst,

så kontakt Sonja på mail sonjap2680@gmail.com eller

tlf. 2221 1403, tak.