Bliv medlem af Solrød Senior Klub

Send en mail til info@solsenklub.dk
 • Det årlige kontingent er for 2020 kr. 200
 • Indmeldelse efter 1. august betaler man kr. 25 for de måneder der er tilbage af året.
 • Gæster er velkommen
 • En gæstebillet koster kr. 25, når arrangementet foregår i Solrød Aktivitets- og Frivilligcenter. (Banko, fester, foredrag m.m.)
 • Der er altid gratis kaffe/te.
 • Er arrangementet uden for huset er prisen for en gæstebillet nævnt ved turen samt Julefest
 • Kontingent og billetter kan betales/købes kontant på torsdag i lige uger mellem 12.30-13.30 i AFC på kontoret på 1. sal eller
 • indsættes i Nordea på reg. nr. 2344 konto 6875 966 519
 • Bestilling af billetter kan også ske ved at ringe til kasseren eller formanden. Du kan også sende en mail.
 • Billetter kan også købes via ssk.nemtilmeld.dk
Alle er velkommen
Kasseren arbejder

Solrød Senior Klub er foreningen for Solrøds pensionister og efterlønnere

Foreningen er upartisk i religiøse og politiske spørgsmål.

Som aktive medlemmer kan optages enhver, der modtager social pension samt enhver der er fyldt 55 år.

Som passiv medlem kan optages ægtefælle/samboende uden hensyn til alder. Derudover kan som støttemedlem optages enhver person eller virksomhed, der ønsker at støtte foreningens arbejde og formål som er:

 • at samle seniorer og efterlønsmodtagere om aktiviteter af oplysende, kulturel og social art.
 • Foreningsarbejdet skal skabe en indholdsrig og meningsfuld tilværelse for medlemmerne, samt fremme samarbejdet og sammenhold med alsidige aktiviteter for disse.

 

Vi er medlem af DANSKE SENIORER, som har hovedkontor i Griffenfeldsgade 58, 2200 København N.

www.danske-seniorer.dk

Danske Seniorer er opdelt i 18 kredse, hvor vi er med i kreds 14 Østsjælland

Vores logo
Hovedbestyrelsen