Bliv medlem af Solrød Senior Klub

Kontingent

Send en mail til info@solsenklub.dk
 • Det årlige kontingent er for 2021 kr. 200
 • Indmeldelse efter 1. august betales kr. 25 for de måneder der er tilbage af året.
 • Gæster er velkommen
 • En gæstebillet koster kr. 25, når arrangementet foregår i Solrød Aktivitets- og Frivilligcenter. (Banko, fester, foredrag m.m.)
 • Der er altid gratis kaffe/te.
 • Er arrangementet uden for huset er prisen for en gæstebillet nævnt ved turen samt Julefest

 

 • I disse coronatider brug bank eller ssk.nemtilmeld.dk
 • Kontingent og billetter kan betales/købes kontant i kontortiden torsdag i lige uger mellem 12.30-13.30 i AFC, kontoret er på 1. sal
 • eller
 • indsættes i Nordea på reg. nr. 2344 konto 6875 966 519
 • Bestilling af billetter kan også ske ved at ringe til kasseren eller formanden. Du kan også sende en mail.
 • Billetter kan også købes via ssk.nemtilmeld.dk
Alle er velkommen
Kasseren arbejder

Solrød Senior Klub er foreningen for Solrøds pensionister og efterlønnere

Foreningen er upartisk i religiøse og politiske spørgsmål.

Som aktive medlemmer kan optages enhver, der modtager social pension samt enhver der er fyldt 55 år.

Som passiv medlem kan optages ægtefælle/samboende uden hensyn til alder. Derudover kan som støttemedlem optages enhver person eller virksomhed, der ønsker at støtte foreningens arbejde og formål som er:

 • at samle seniorer og efterlønsmodtagere om aktiviteter af oplysende, kulturel og social art.
 • Foreningsarbejdet skal skabe en indholdsrig og meningsfuld tilværelse for medlemmerne, samt fremme samarbejdet og sammenhold med alsidige aktiviteter for disse.

 

Vi er en del af Danske Seniorer, der en landsdækkende interesseorganisation med både organisationsmedlemmer og medlemsforeninger, -klubber og -institutioner.

Hovedkontor i Griffenfeldsgade 58, 2200 København N.

www.danske-seniorer.dk

Danske Seniorer er opdelt i 18 kredse, hvor vi er med i kreds 14 Østsjælland

Vores logo
Hovedbestyrelsen