Bestyrelsen og kontortider

Solrød Senior Klub

Foreningen for Solrøds Pensionister og Efterlønnere

Kontortid i Aktivitets-og frivilligcentret på første sal på kontoret

  • Torsdage i lige uger kl. 12.30-13.30
  • dog ikke på helligdage og
  • i juni, juli og august.

Bestyrelsen som valgt på generalforsamlingen den 23. januar  2020

På grund af Corona nedlukning er der ikke afholdt generalforsamling i 2021

 Formand Sonja Poulsen, Møllebakken 1 B, 2680 Solrød Strand

Kasserer Rita Rasmussen

Medlem Marianne Larsson

Medlem Søren Madsen

Medlem Asta Weber

Medlem Rita Lützhøft

  • Tlf. 4089 2609 * chrita@post11.tele.dk

Medlem Else Sørensen

  • Tlf. 2296 8885

Suppleant Hanne Mostrup Tlf. 5048 7987

 

Revisor Kirsten Sørensen Tlf. 2347 3745

Revisor suppleant Solveig Christensen Tlf. 2023 5636